pijl

Privacybeleid van watersportvereniging HWN

 

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Watersportvereniging “ Helder-Willemsoord-Nieuwediep”  ( hierna watersportvereniging HWN ) verwerkt van haar leden en donateurs.

Indien u lid wordt van watersportvereniging HWN, of een donatie doet,  of om andere redenen persoonsgegevens aan watersportvereniging  HWN verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming  om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

We adviseren u om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

 

 1. Verantwoordelijke.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is : Watersportvereniging HWN  Nieuwediep 32a 18781AD Den Helder.

De functionaris leden/donateur beheer is de secretaris HWN en is bereikbaar via info@wsvhwn.nl

 

 1. 2. Welke gegevens verwerkt watersportvereniging HWN en voor welk doel?

2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:  a. Voor en achternaam, geslacht en geboortedatum

 1. adresgegevens, eventueel postadres.
 2. telefoonnummer, e-mail adres en bankrekeningnummer
 3. naam en type van de boot, afmetingen van de boot; WA polis en verzekeringnummer van de boot

2.2  Watersportvereniging HWN verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan
 2. uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van watersportvereniging HWN
 3. uw naam,bankrekening nummer en bootgegevens worden gebruikt om betalingen, bv. van het lidmaatschapgeld, cursussen, trainingen, bestellingen , ligplaatsgelden en afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3 Uw naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met watersportvereniging HWN en om u te informeren over de ontwikkelingen van watersportvereniging HWN.

 

 1. Bewaartermijn.

Watersportvereniging HWN verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers.

4.1  Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft watersportvereniging HWN passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van uw persoonsgegevens maakt watersportvereniging HWN gebruik van diensten van derden, een  zogenaamde bewerker.  Dit is de beheerder van het digitale administratieprogramma dat wij gebruiken. Met de bewerker hebben wij een bewerkers overeenkomst, zodat uw privacy ook door de bewerker gewaarborgd is.

 

 1. Inzagerecht, verwijdering , klachten en vragen.

5.1 Via de ledenadministratie van watersportvereniging HWN kunt u een schriftelijk verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Watersportvereniging HWN zal uw verzoek in behandeling nemen en u . binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop watersportvereniging HWN uw  persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie: info@wsvhwn.nl

 

 1. Wijzigingen.

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website of per e-mail bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

 

© 2023 -