pijl

Den Helder, de mooiste zeehaven van Nederland!

Twee keer per dag stroomt de hele westelijke Waddenzee vol en weer leeg langs onze dijk en zorgt daarmee ervoor dat het Schulpengat een diepe en veilig achter de Razende Bol gelegen vaarroute naar onze stad blijft.

Onderdeel van de binnenhaven van Den Helder is de jachthaven van de HWN, met ongeveer 100 ligplaatsen. De grootste boxen hebben een lengte van 12,5 meter. De haven is de laatste jaren grondig vernieuwd. De gemeente heeft de wallenkant geheel gerenoveerd en de vereniging heeft de vlotten en de voorzieningen voor water en elektriciteit vernieuwd.

Natuurlijk is er ook douchegelegenheid voor dames en heren, ook toiletten ontbreken niet.

Het lidmaatschap.

Het lidmaatschap van de vereniging loopt van 1 januari tot 1 januari van het volgende jaar en moet vóór 1 januari schriftelijk worden opgezegd.

De ligplaatsen worden per seizoen verhuurd. Het zomerseizoen loopt van 1 april t/m 31 oktober; het winterseizoen van 1 november t/m 31 maart. Indien men vóór 1 januari, volgende op het einde van het zomerseizoen, bij het secretariaat geen schriftelijke opzegging heeft gedaan, wordt de huur van een ligplaats geacht weer voor een volgend zomerseizoen te zijn ingegaan.

De vereniging voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het Privacyreglement staat elders op deze website.

Watersportvereniging H.W.N.

Historie

Al in 1856-1859 had Den Helder een watersportvereniging, de Noorder Zeil- en Roeivereeniging. Deze vereniging, in 1884 weer nieuw leven ingeblazen door o.a. Burgermeester Stakman Bosse, organiseerde diverse zeilwedstrijden. Blijkbaar is de vereniging toch al snel weer ter ziele gegaan. 

Diverse burgers hadden in de twintiger jaren van de vorige eeuw echter ook een zeil- of motorboot, maar eigenlijk geen ligplaats. De heren Bot en Jaarsma besloten toen de heer Coolhaas in te schakelen. 

Lees meer

Watersportvereniging H.W.N.

Corona pandemie

September 2022
Clubhuis en bar 1e zaterdag van de maand geopend
Douches na 1 november gesloten.
Haven toegankelijk mits afstand van 1,5 meter wordt gehandhaafd op de steigers.

Lees meer

Watersportvereniging H.W.N.

Ligplaatsen voor gasten

Bij de watersportvereniging HWN zijn ligplaatsen beschikbaar voor gasten. Bel voor informatie met de havenmeester: 06-53120233

Komend van de Waddenzee slaat u direct na de Koopvaarderschutsluis stuurboord af. Komend van het Noord-Hollands kanaal laat u de sluis aan stuurboord. Daarna passeert U de scheepswerf "Teerenstra" en vervolgens een jachthaven voor marinepersoneel.Lees meer

Vragen? Neem contact met ons op!

© 2023 -