pijl
Bestuur:

Voorzitter
Cees Stoop

telefoon 0655298757   email: voorzitter.hwn@gmail.com

Vice voorzitter
Maja de Jong

mobiel    0623437309  email : majahenk@hetnet.nl

Secretaris
Casper van de Poel

mobiel  06-54378355    email: info@wsvhwn.nl

Penningmeester
Jack Pisters

mobiel 06-86615060    email  : penningmeesterhwn@gmail.com

Bestuurslid onderhoud
John Weggemans

mobiel 06-12606924      email : weggemans.clan@quicknet.nl

Bestuurslid evenementen/wedstrijden
Vacant

Redactie  Nieuwsbrief/ Website

Casper van de Poel

© 2019 -