pijl
Bestuur:

Voorzitter
Cees Stoop

telefoon 0655298757   email: voorzitter.hwn@gmail.com

Vice voorzitter
Ruud Bakker

mobiel  06-27074255     email : deroodepoon@gmail.com

Secretaris
Casper van de Poel

mobiel  06-54378355    email: caspervandepoel@gmail.com

Penningmeester
Jack Pisters

mobiel 06-86615060    email  : penningmeesterhwn@gmail.com

Bestuurslid onderhoud
John Weggemans

mobiel 06-12606924      email : weggemans.clan@quicknet.nl

Bestuurslid evenementen/wedstrijden
Vacant

Redactie HWN signalen / Nieuwsbrief

Roel Smidt
E. redactie.hwn@gmail.com

Ruud van Diessen

Gerard Vester

Jan Wijma

 

Website

Casper van de Poel

Gerard Vester